Projenin Yeri

Trakya Elektrik Santralı Tekirdağ ili Marmara Ereğlisi ilçesinin 5 Km. Kuzeydoğusuna düşen 7 hektarlık bir alan üzerinde kuruludur. Botaş LNG yanında bulunan santral arazisi için T.C. Maliye Bakanlığı tarafından Trakya Elektrik A.Ş. lehine uzun süreli bir irtifak hakkı tesis edilmiştir