Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı kabul ederek, kurulan güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında oluşabilecek her türlü can ve mal kayıplarını önlemeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser. Şirketimiz tüm insanların özgür, saygınlık ve insan hakları konusunda eşit olduğuna inanır. Şirketimiz emniyet ve sosyal sorumluluğun çalışma stratejimize prosesler ve işletmeye entegre edilmesini göz önünde tutar. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm risklerin bertaraf edilmesi, iş veriminin gereği olarak görülür çevre bilincinin yerleşip gelişmesi için her türlü gayreti gösterir. Kirlenmeyi ortadan kaldıran, azaltan veya kontrol eden proses ve uygulamaları kullanır.