478 MW gücündeki Trakya Elektrik Santralı uluslarası finansmanla “Yap-İşlet-Devret” modeline uygun olarak Türkiye’de gerçekleştirilen ilk büyük elektrik santralıdır. Doğal gazla çalışan bu santral yılda 3,6 milyar kW-saat elektrik üreterek (Türkiye’nin yıllık elektrik enerjisi tüketiminin %3,5’u), Türkiye ekonomisinin hızla artan enerji gereksiniminin karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Projenin gerçekleşmesi için yapılan yatırımın toplam tutarı 600 milyon dolardır.