Kombine Çevrim Gaz Türbini teknoloji enerji üretiminde basit çevrimli santrallerden daha etkindir. Bu teknoloji kullanılarak %55  oranında bir termal  verimlilik düzeyine ulaşılmaktadır. Bu oran en verimli kömür santrallerinde %37 düzeylerinde kalmaktadır. Sonuç olarak üretilen her KW/saat enerji için bu teknoloji ile %45 daha az yakıt tüketilmektedir. Trakya Elektrik  Santralında kullanılan doğalgaz, tesisin yanındaki Botaş LNG  Terminalinden bir boru hattı ile temin edilmektedir.