Trakya Elektrik Santralinin gücü nominal 478 MW’dır. Santral minimum personelle işletmeyi olanaklı kılacak şekilde merkezi otomatik kontrollü işletme için tasarlanmıştır. Trakya Elektrik Santralı yaklaşık %52 verimle baz yük satrali olarak çalışmak üzere tesis edilmiş olup ani yük değişikliklerine cevap verebilecek kapasitede tasarlanmıştır. Tesiste her biri ayrı jenaratörlere bağlı olarak 2 adet 154 MW Siemens V94,2 gaz türbini kullanılmaktadır. Gaz türbini egzostundan çıkan sıcak gaz atık ısı kazanlarına verilmekte ve bu kazanlarda üretilen buhar 182  MW gücündeki bir buhar türbinini çalıştırmaktadır. Gaz türbinleri işletme sırasında devre dışı kalmadan doğalgazdan motorin kullanımına geçebilecek şekilde tasarlanmıştır. Doğalgaz temininde bir kesinti olduğu takdirde yedek yakıt tankları ile 15 gün süresince tam yükte çalışama için gerekli yakıtı muhafaza edebilecek kapasitededir.