Trakya Elektrik Santralı 20 yıl boyunca elektrik enerjisi sağlamayı taahhüt etmektedir. Santralin  kurulması için gerekli yatırım özel sermaye kaynaklarınca karşılandığı için kamu bütçesine ek bir yük getirmemiştir. Yapım süresi kısadır, proje 29 ayda ticari işletmeye açılmıştır. Proje şu anda ülkenin güneydoğusunda yoğunlaşan termik ve hidroelektrik kaynaklarına dayalı üretimi yakıt yönünden çeşitlendiren bir üretim biçimi oluşturmaktadır. Trakya Elektrik Santralında temiz ve çevre dostu olan doğalgaz kullanılmaktadır. İstanbul yöresinde enerji gereksinimini yüksek olan merkezlere yakın konumu ile TRAKYA ELEKTRİK SANTRALI ulusal elektrik iletim sistemi üzerindeki yükün azaltılması ve sistem performansının artması yönünde olumlu bir etki yaratmaktadır. Santralde kullanılan Kombine Çevrim Doğalgaz Teknolojisi kanıtlanmış bir etkinliğe sahiptir